Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van woensdag 19 juni tot maandag 01 juli

Synoptische ontwikkeling:

Een zuid(west)elijke stroming voert boven het aandachtsgebied warme lucht aan ten oosten van een grootschalige hoogtetrog, gelegen ten westen van het Europese continent. Een (van oorsprong thermisch) laag trekt over de Noordzee noordwaarts, een bijbehorende vore trekt in de ochtend al over het land alvorens een N-Z georienteerd koufront in de loop van woensdag doorkomt. Tevens passeert een kortgolvige hoogtetrog woensdag overdag. Dit levert een setting op die gunstig is voor het ontstaan van flinke onweersbuien. Ook al wordt de warmste lucht door de vore verdreven, voor het koufront uit blijft er volgens EC nog altijd ruim 1500 J/Kg Cape over die i.c.m. 20-30 kn 0-6 km windschering een aantal goed georganiseerde onweersbuien kunnen opleveren. Donderdag doet de polaire lucht haar intrede en komt de hoofdtrog door. In het weekeinde en begin van de week van 24 juni lijkt in feite een herhaling van zetten plaats te vinden. In deze meanderende weststroming zou in het weekeinde van 29 en 30 juni een volgende trog kunnen passeren, voorafgegaan door een tijdelijke zuidelijke aanvoer van warme lucht. Deze synoptische ontwikkeling zit vrij eenduidig in de clusters en het EPS. De meest significante onzekerheid zit in de timing van de doorkomst van eerder genoemde troggen, ook is er een cluster (met circa 20% van de leden) die een standvastige hoogterug boven westelijk Europa berekent.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

Woensdag zien we al een aantal runs achtereen een mogelijk significante convectieve situatie. In het EPS is de kans op > 1000 J/Kg MUCape behoorlijk afgenomen, de operationele run is met 1500-200 J/Kg fors te noemen. De kans op flinke onweersbuien lijkt vrij groot en in eerder genoemde setting zijn met name grote hagel en windstoten een belangrijk aandachtspunt. Vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met droger en koeler weer. Na het weekeinde van 22-23 juni komt een volgende hoogtetrog dichterbij en na een tijdelijk stijging in temperatuur lijkt een wisselvalliger en koeler weertype in te treden. Dagelijks is er zo'n 40-50% kans op neerslag en de temperaturen lijken iets onder normaal uit te gaan komen (60% kans).

Samenvatting meerdaagse-periode:

Woensdag (mogelijk zware) onweersbuien en vooral in het oosten zomers tot tropisch warm. Vanaf donderdag koeler en enkele buien. In het volgende weekeinde waarschijnlijk droger en tijdelijk oplopende temperaturen.

Samenvatting EPS-periode:

Waarschijnlijk (80% kans) overgang naar een koeler en wisselvalliger weertype. De kans op warm en droog zomerweer bedraagt 20%.

Paraaf meteoroloog: aberson

Uitgifte: 17/06/2019 04.42 uur LT