Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zaterdag 23 november 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Tussen een nagenoeg stationair en opvullend laag net zuid van Ierland en een hogedrukuitloper boven Scandinavie staat een stroming uit oost tot zuidoost. In de grenslaag wordt in het noordoosten van het land vochtige lucht vanaf de Noord-Duitse Laagvlakte aangevoerd. De stroming draait vannacht naar zuid en een in betekenis afnemende NW-ZO georiënteerde occlusie boven Frankrijk bereikt in de eerste helft van de nacht het zuidwesten van ons land en verlaat aan het einde van vrijdagochtend het noordoosten. Overigens wordt deze voorafgegaan door een uiterst zwakke occlusie, momenteel boven het noorden van het land. Een volgend (actiever) lagedrukgebied op de Atlantische Oceaan beweegt zuid van het Ierse laag oostwaarts en komt vrijdagavond boven de Golf van Biskaje te liggen, hierdoor zal de stroming weer naar zuidoost draaien en in kracht toenemen. Bijbehorend frontaal systeem gaat vanaf de nacht naar zaterdag het zuidwesten schampen.

Modelbeoordeling:

Modellen hebben moeite met de beschrijving van de lage stratus boven het noordoosten/NW-Duitsland. EC mist het bijvoorbeeld in zijn geheel. Hirlam heeft bovendien stratus langs de westkust die niet aanwezig is, de stratus/lage Sc wordt door enige fetch wat verder buitengaats gevormd onder de inversie en wordt dus niet direct langs de kust verwacht. Eventueel zou overdag mogelijk gevormde turbulentiestratus boven noord-Frankrijk wel het westen kunnen bereiken, het lijkt dan vooral om lage Sc te gaan. Wat dit betreft ziet Hirlam er wederom niet realistisch uit. De neerslag op de occlusie(s) vannacht en vanochtend ziet er wat verbrokkeld uit en verschilt per model. De terugkeer van de stratus vanaf de Noord-Duitse Laagvlakte vrijdagavond en zaterdag wordt door alle modellen berekent, detailverschillen zijn wel aanwezig.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Geen bijzonderheden. Wegdektemperaturen i.h.a. boven nul, lokaal is condensatie/bevriezingsgladheid op een beschutte plek op bruggen/viaducten niet helemaal uitgesloten. Wegdekmodel komt vannacht en ook in de nacht naar zaterdag op een enkele plek (vooral het noordoosten) met licht negatieve wegdektemperaturen.

Wind:

Conform modellen, zaterdag met name in Hirlam buitengaats 7 Bft.

Bewolking:

Voor grenslaagbewolking zie modelbeoordeling. Bij de occlusies Sc en Ac-bewolking. Vrijdag is het nog even de vraag in hoeverre de zon wordt gehinderd door velden hoge bewolking. Verder is er op zee en in het westen kans op restanten turbulentiestratus aangevoerd die vannacht mogelijk worden gevormd boven Noord-Frankrijk.

Neerslag:

Bij de occlusies soms wat lichte regen, veel stelt het waarschijnlijk niet voor. Op zaterdag verdampt Hirlam te weinig neerslag in de droge laag tussen 1000-5000 vt.

Zicht:

Vannacht nevelig, overdag overal goede zichten. Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag in het noordoosten mogelijk opnieuw nevel a.g.v. een volgend stratusgebied vanaf de Noord-Duitse Laagvlakte. Zichtverslechtering a.g.v. neerslag niet waarschijnlijk, hooguit matig.

Paraaf meteoroloog: aberson

Uitgifte: 22/11/2019 00.49 uur LT.