Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot maandag 26 augustus 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Het centrum van een hogedrukgebied ligt om 18 UTC boven het westen van Rusland en heeft een uitloper tot over het midden van de Noordzee. Met een oostelijke stroming wordt warme en droge lucht aangevoerd. Het hoog verplaatst nauwelijks, de oost-west georiënteerde rug tot over het midden van de Noordzee blijft aanwezig. Een thermisch laag boven het zuidwesten van Frankrijk heeft een ZW-NO georiënteerde vore richting het midden van Duitsland. De vore beweegt langzaam noordwestwaarts en bereikt in de loop van maandagmiddag het zuidoosten van ons land en verplaatst zich nog iets noordwaarts om vervolgens min of meer stationair te worden..

Modelbeoordeling:

Het enige aandachtspunt is op maandag een eventuele bui in het oosten van het land. De progtemps van HAR36 en HAR40 laten maandag een geïsoleerde bui toe, waarbij de andere twee modellen deze buien ruim buiten onze landsgrenzen boven Duitsland berekenen. Convergentie bij de vore lijkt de belangrijkste trigger te zijn.

Aandachtspunten

Temperatuur:

De dagelijkse gang van de temperatuur is in EC en Hirlam te klein: Het koelt 's nachts sterker af en het wordt 's middags iets warmer. HARM40 is een goede leidraad. Vanwege het aanhouden van de hoge maxima is het Nationaal Hitte Plan actief.

Wind:

Door de zwakke luchtdrukgradiënt zien we zowel actueel als maandagmiddag duidelijk een wind van water component langs de kust en langs het IJsselmeer. Harmonie40 komt op dinsdag bij de buien met windstoten tot 35 kn. Gezien de droge laag onderin is dit een reële mogelijkheid.

Bewolking:

Maandagmiddag ontwikkeling van hoge Cu-bewolking met een reële kans dat deze in het oosten van het land uitgroeien tot Cb's. Progtemps laten toppen toe tot FL380, waarden die we actueel ook boven Duitsland zien.

Neerslag:

Droog, alleen HAR36/40 laten wat buien toe in het oosten van het land morgen. De schering bedraagt 0-5 kn en de MUCAPE wordt in de middag op naar 1500-2000 J/kg. De convectiemodus wordt derhalve zeer waarschijnlijk pulse storm. Bij de buien is ook onweer waarschijnlijk.

Zicht:

Vannacht lokaal mogelijk weer vorming van grondmist, verder goede zichtcondities.

Paraaf meteoroloog: debie

Uitgifte: 25/08/2019 23.35 uur LT.