Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 18 juni 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied boven Zuid-Duitsland beweegt naar de Baltische staten waar het dinsdagochtend aankomt. Een omvangrijk lagedrukgebied ten westen van de Britse Eilanden met twee om elkaar heen draaiende kernen koerst noordoostwaarts. Tussen beide systemen bevinden zich 2 frontale structuren. Een eerste is vrij goed herkenbaar als golvend koufront boven de Britse Eilanden. Een ander lijkt de voorste begrenzing van de warme lucht (tropische luchtmassa) die vanuit het zuid(oost)en opdringt en kan gekoppeld worden aan wolkenvelden. Dinsdag beweegt een (thermisch) laag van het Iberisch Schiereiland noordwaarts richting Bretagne, waar het aan het eind van dinsdagavond aankomt. Boven de ingang van Het Kanaal en Bretagne vindt tevens frontogenese plaats stroomafwaarts van een kortgolvige hoogtetrog die dinsdagmiddag Portugal nadert. Noord van dit laag, in de nabijheid van eerder genoemde frontogenese en mede door toedoen van warmte-advectie en de inkomende hoogtetrog, ontstaat er een convectief complex dat dinsdagavond mogelijk het zuidwesten van de FIR binnenkomt .

Modelbeoordeling:

Met name Hirlam laat nog voortdurend neerslagsignalen zien nabij de kust (in de nabijheid van de tweede, zwakke, frontale zone), maar de verticale profielen laten dat eigenlijk niet toe. Opvallend is dat Harmonie36 nu niet meer de aanzienlijk hogere (te hoge) maxima berekent voor vandaag. Het model is nu kouder dan Harmonie40, dat we op dit punt aanhouden als beste model qua temperatuur voor de komende dagen. Dinsdag in de loop van de middag is er inmiddels in alle modellen een signaal te zien voor een geisoleerde (onweers)bui, vooral op convergentie a.g.v. zeewind in het noorden en westen. De vraag is of er gezien de droge mid-levels (tussen 850 en 600 hPa) uberhaupt wel een bui kan ontstaan. Kleine kans genoemd in de verwachtingen. Aandachtspunt is de koers en timing van het in de synoptische situatie genoemde convectieve complex. In Ha36 kan dit dinsdagavond al de zuidwestkust aandoen. De andere modellen houden de convectie verder op zee. Qua randfenomenen ligt de focus op zware windstoten, Ha36 komt met ca. 50 kn.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Overdag Tx van 20-27°C. Dinsdag vrijwel overal een zomerse dag, met in het zuidoosten en oosten lokaal 29°C. Met een T850/H850 van 12°C/1500 m + veel instraling + weinig wind is dit reëel.

Wind:

In de loop van vanmiddag ontwikkelt een zeewindcirculatie die in de avond behoorlijk ver het land op komt. Aandachtspunt zijn de windstoten bij mogelijke convectie dinsdagavond in het zuidwesten van de FIR, Ha36 komt met 50 kn. Bij mogelijke geisoleerde convectie dinsdagnamiddag mogelijk rond 30-35 kn.

Bewolking:

Sc-velden boven Het Kanaal trekken noordoostwaarts ons luchtruim binnen en de modellen suggereren dat deze door subsidentie grotendeels oplossen. Overdag Cu op dagelijkse gang. Dinsdag opnieuw Sc-velden nabij de zwakke frontale structuur (tevens warmte-advectie) en een toename van de hoge bewolking (a.g.v. frontogenese in het Kanaal/Bretagne). Dinsdag later in de middag een kleine kans op een geisoleerde CB met toppen tot maximaal FL370. Bij het convectieve complex dinsdagavond geclusterde, mogelijk ingebedde, CB's met toppen opnieuw tot maximaal FL370.

Neerslag:

Dinsdag later in de middag met name in het westen en noorden aan kleine kans op een geisoleerde (onweers)bui, zie ook modelbeoordeling. MUCape orde 500 J/Kg, effectieve schering rond 25 kn. Liftmechanisme zou van convergentie a.g.v. zeewindcirculatie kunnen komen. Gezien de goed gemengde, diepe en droge grenslaag zou hierbij windstoten kunnen optreden. Ha36 komt met 35 kn, lijkt realistisch. Later dinsdagavond opteren de modellen voor meer geclusterde convectie (convectief complex) in het zuidwesten van de FIR, in een regime van 500-1000 J/Kg MUCape en effectieve schering (1-6 km) 10-15 kn. In EC lijkt inflow enkel vanaf enige hoogte (ca. 1 km) plaats te kunnen vinden. Ha36 suggereert dat er boven NW-Frankrijk ook convectie vanaf de grond ontstaat, daar is meer Cape beschikbaar, 1000-1500 J/Kg en is dan ook meer schering aanwezig, rond 25 kn (0-6 km). De vraag is of deze convectie het zuidwesten nog in actieve vorm het zuidwesten kan aandoen. In beide vormen (surface-based en elevated) kans op zware windstoten, zoals beide Harmonies heel duidelijk laten zien. Orde 50 kn, belangrijk aandachtspunt. Overvloedige neerslag en grote hagel vooralsnog niet aan de orde.

Zicht:

Aanvankelijk landinwaarts lokaal grondmist of wat nevel.

Paraaf meteoroloog: aberson

Uitgifte: 17/06/2019 05.38 uur LT.